محققان در دانشگاه پنسیلوانیا موفق به کشف گونه ای از باکتریها شده اند که با جذب جریانهای متناوب الکتریکی می توانند از الکترونها به عنوان منبع انرژی برای تبدیل دی اکسید کربن به متان استفاده کنند.

باکتریهایی که توانایی تبدیل الکتریسیته به متان را دارند می توانند یکی از بزرگترین مشکلات را در رابطه با تامین انرژی قابل احیا رفع کنند.

امروزه توربین های بادی منابعی قابل اطمینان به شمار نرفته و میزان خروجی انرژی سلولهای خورشیدی به شدت تحت تاثیر شرایط جوی و میزان تابش خورشید قرار دارد. چنین نوساناتی در خروجی انرژی ناشی از این منابع مشکلات بزرگی را برای شبکه های الکتریسیته که عملکرد آنها بر جریان ثابتی از انرژی تکیه دارند، به وجود خواهد آورد.

ایده جدیدی که می تواند منبع ثابتی از سوخت زیستی و پاک را ارائه کند بر استفاده از نوع خاصی باکتری تاکید دارد که توسط جریانهای متناوب الکتریسیته تغذیه شده و با ترکیب با دی اکسید کربن، متان تولید می کند.

محققان دانشگاه پنسیلوانیا این باکتری ها را کشف کرده و اعلام کردند زمانی که این موجودات بر روی قطب منفی یک سلول الکترولیتی قرار گیرند می توانند الکترونها را جذب کرده و از انرژی آنها برای تبدیل دی اکسید کربن به متان استفاده کنند.

محققان این رفتار را در میان باکتریهای به نام متانو باکتریها – اولین گونه های زیستی که توانایی تولید متان به این شیوه را دارند- کشف کردند. بسیاری از متخصصان بر این باورند که استفاده از باکتریها در تولید متان نسبت به کاتالیزورهای رایج از سرعت بالاتر و هزینه کمتری برخوردار خواهد بود.

همچنین به دلیل اینکه دی اکسید کربن در ایجاد فرایند تولید متان نقش عمده ای را به عهده دارد، متان به عنوان یکی از سوختهای خنثی کننده کربن و محافظ محیط زیست شناخته می شود.

بر اساس گزارش نیوساینتیست، تاکنون تکنیکهای متعددی به منظور تولید سوخت هیدروژن مورد استفاده قرار گرفته است اما به گفته دانشمندان در حال حاضر سوخت متان با سازه های صنعتی و نیازهای بشر همخوانی بیشتری داشته و به همین دلیل کشف منابع جدیدی از این سوخت می تواند قسمت عمده ای از بحران انرژی را رفع کند.