آموختن علم و دانش بیشتر

مادون قرمز

تاریخ:جمعه 22 شهریور 1392-12:10


اطلاعات اولیه
کشف هرسل اولن گام در ایجاد پدیده‌ای که ما آن را طیف الکترومغناطیسی مینامیم. نور مرئی و پرتوهای مادون قرمز دو نمونه اشکال فراوانی از انرژی هستند که توسط تمام اجسام موجود در زمین و اجرام آسمانی تابانده میشوند. مادون قرمز در طیف الکترومغناطیسی دارای محدوده طول موجی بین ۰.۷۸ تا ۱۰۰۰ میکرو متر است. تنها با مطالعه این تشعشعات است که میتوانیم اجرام آسمانی را تشخیص و تمیز دهیم و تصویری کامل از چگونگی ایجاد جهان و تغییرات آن بدست آوریم. در سال ۱۸۰۰ سر ویلیام هرشل یک نمونه نامرئی از تشعشعات را کشف کرد که این نمونه دقیقا زیر بخش قرمز طیف مرئی قرار داشت. او این شکل از تشعشعات را مادون قرمز نامید.
● سیر تحولی و رشد
Greathouse و همکارانش طی مطالعه‌ای تاثیر لیزر مادون قرمز را به انتقال عصبی ، عصب رادیال بررسی کردند. زمان تاخیر ، دامنه پتانسیل عمل و دما ، متغیرهای مورد آزمایش مشاهده نشد.Lynn Snyder و همکارانش اثر لیزر کم توان هلیوم - نئون را بر زمان تاخیر شاخه حسی عصب رادیال در دو گروه لیزر و پلاسبو بررسی نمودند و مشاهده کردند که در گروه لیزر ، افزایش معنی دارا در زمان تاخیر حسی پس از بکارگیری لیزر ایجاد گردیده است.
Bas Ford و همکارانش طی مطالعه‌ای اثر لیزر کم توان هلیوم - نئون را بر شاخه حسی اعصاب رادیال و مدین بررسی کردند. هیچ اختلاف معنی داری در دامنه پتانسیل عمل ، زمان تاخیر و دما ساعد بعد از بکارگیری لیزر مشاهده نشد.Baxter و همکارانش افزایش معنی دار در زمان تاخیر عصب مدین بعد از بکارگیری لیزر گرارش کردند. Low و همکارانش کاهش دما را به دنبال تابش لیزر کم توان مادون قرمز دیدند.
● نتایج اشعه مادون قرمز
گرمایی که ما از خورشید یا از یک محیط گرم احساس میکنیم، همان تشعشعات مادون قرمز یا به عبارتی انرژی گرمایی است. حتی اجسامی ‌که فکر میکنیم خیلی سرد هستند، نیز از خود انرژی گرمایی منتشر میسازند (یخ و بدن انسان). سنجش و ارزیابی انرژی مادون قرمز ساطع شده از اجرام نجومی ‌به علت اینکه بیشترین جذب را در اتمسفر زمین دارند مشکل است. بنابراین بیشتر ستاره شناسان برای مطالعه انتشار گرما از این اجرام از تلسکوپهای فضایی استفاده میکنند.
● مادون قرمز در نجوم
تلسکوپها و آشکارسازهایی که توسط ستاره شناسان مورد استفاده قرار میگیرند نیز از خودشان انرژی گرمایی منتشر میسازند. بنابراین برای به حداقل رساندن این تاثیرات نامطلوب و برای اینکه بتوان حتی تشعشعات ضعیف آسمانی را هم آشکار ساخت، اخترشناسان معمولا تلسکوپها و تجهیزات خود را به درجه حرارتی نزدیک به ۴۵۰?F ، یعنی درجه حرارتی حدود صفر مطلق ، میرسانند. مثلا در یک ناحیه پرستاره ، نقاطی که توسط نور مرئی قابل رویت نیستند، با استفاده از تشعشعات مادون قرمز بخوبی نشان داده میشود. همچنین مادون قرمز میتواند چند کانون داغ و متراکم را همره با ابرهایی از گاز و غبار نشان دهد. این کانونها شامل مناطق پرستاره‌ای هستند که در واقع میتوان آنها را محل تولد ستاره‌ای جدید دانست. با وجود این ابرها ، رویت ستاره‌های جدید با استفاده از نور مرئی به سختی امکانپذیر است.
اما انتشار گرما باعث آشکار شدن آنها در تصاویر مادون قرمز میشود. اختر شناسان با استفاده از طول موجهای بلند مادون قرمز میتوانند به مطالعه توزیع غبار در مراکزی که محل شکل گیری ستاره‌ها هستند، بپردازند. با استفاده از طول موجهای کوتاه میتوان شکافی در میان گازها و غبارهای تیره و تاریک ایجاد کرد تا بتوان نحوه شکل گیری ستاره‌های جدید را مورد مطالعه قرار داد. فضای بین ستاره‌ای در کهکشان راه شیری ما نیز از توده‌های عظیم گاز و غبار تشکیل شده است. این فضاهای بین ستاره‌ای یا از انفجارهای شدید نواخترها ناشی شده‌اند و یا از متلاشی شدن تدریجی لایه‌های خارجی ستاره‌هایی جدید از آن شکل میگیرند. ابرهای بین ستاره‌ای که حاوی گاز و غبار هستند، در طول موجهای بلند مادون قرمز خیلی بهتر آشکار میشوند (۱۰۰ برابر بیشتر از نور مرئی).
اخترشناسان برای دیدن ستاره‌های جدید که توسط این ابرها احاطه شده‌اند، معمولا از طول موجهای کوتاه مادون قرمز برای نفوذ در ابرهای تاریک استفاده میکنند. اخترشناسان با استفاده از اطلاعات بدست آمده از ماهوارهای نجومی ‌مجهز به مادون قرمز صفحات دیسک مانندی از غبار را کشف کردند که اطراف ستاره‌ها را احاطه کرده‌اند. این صفحات احتمالا حاوی مواد خامی ‌هستند که تشکیل دهنده منظومه‌های شمسی هستند. وجود آنها خود گویای این است که سیاره‌ها در حال گردش حول ستاره‌ها هستند.
● مادون قرمز در پزشکی
اگر نگاه دقیق و علمی ‌به یک طیف الکترومغناطیسی بیندازیم، میبینیم که از یک طرف طیف تا سوی دیگر آن ، انواع تشعشعات و پرتوها بر اساس طول موج و فرکانس‌های مختلف قرار دارند، از آن جمله میتوان به تشعشعات گاما ، اشعه ایکس ، ماورای بنفش ، نور مرئی ، مادون قرمز و امواج رادیویی اشاره کرد. هر کدام از این پرتوها و تشعشعات همگام با پیشرفت بشر ، به نوبه خود چالش‌هایی را در زمینه‌های علمی ‌پدید آورده‌اند که در اینجا علاوه بر کاربرد مادون قرمز در شاخه ستاره شناسی ، اشاره‌ای به کارآیی چشمگیری این پرتو در رشته پزشکی خواهیم داشت.
● کاربرد درمانی مادون قرمز
بکار بردن گرما یکی از متداولترین روشهای درمان فیزیکی است. از موارد استعمال درمانی مادون قرمز موارد زیر را میتوان ذکر کرد.
▪ تسکین درد
با وجود حرارت ملایم ، کاهش درد به احتمال زیاد بواسطه اثر تسکینی بر روی پایانه‌های عصبی ، حسی ، سطحی است. همچنین به علت بالا رفتن جریان خون و متعاقب آن متفرق ساختن متابولیتها و مواد دردزای تجمع در بافتها ، درد کاهش مییابد.
▪ استراحت ماهیچه
تابش این اشعه راه مناسبی برای درمان اسپاسم و دستیابی به استراحت عضلانی میباشد.
▪ افزایش خون رسانی
در درمان زخمهای سطحی و عفونتهای پوستی ، برای اینکه فرآیند ترمیم به خوبی انجام گیرد، باید به مقدار کافی خون به ناحیه مورد نظر برسد و در صورت وجود عفونت نیز افزایش گردش خون سبب افزایش تعداد گلبولهای سفید و کمک به نابودی باکتریها میکند. از این پرتو میتوان برای درمان مفصل آرتوریتی و ضایعات التهابی نیز استفاده کرد.
● کاربرد تشخیصی مادون قرمز
از مهمترین کابردهای تشخیصی آن میتوان توموگرافی را نام برد. اصطلاح ترموگرافی به عمل ثبت و تفسیر تغییراتی که در درجه حرارت سطح پوست بدن رخ میدهد، اطلاق میشود. تصویر حاصل از این روش که توموگرام نامیده میشود، بخش الگوی حرارتی سطح بدن را نشان میدهد. در توموگرافی ، آشکار ساز ، تشعشع حرارتی دریافت شده توسط دوربین را به یک سیگنال الکترونیکی تبدیل میکند و سپس آن را علاوه بر تقویت بیشتر ، پردازش میکند تا اینکه یک صفحه کاتودیک مثل مونیتور تلویزیون آشکار شود.
تصاویر بدست آمده به صورت سایه‌های خاکستری رنگ میباشند، بدین معنی که سطوح سردتر به صورت سایه‌های خاکستری روشن دیده میشوند و در نوع رنگی آن نیز نواحی گرم ، رنگ قرمز و نواحی سرد ، رنگ روشن خواهند داشت. درجه حرارت پوست بدن در نتیجه فرآیندهای فیزیکی ، فیزیولوژیک طبیعی یا بیماری تغییر میکند. از این خاصیت تغییر گرمایی در عضوی خاص یا در سطح بدن برای آشکارسازی یک بیماری استفاده میشود که مهمترین آنها به قرار زیر است.
- بیماری پستان : وسیع ترین جنبه کاربردی توموگرافی در آشکار سازی سرطانهای پستانی است.
زیرا روشی کاملا مطمئن و بدون آزار است.
از پرتوهای یونیزان استفاده نمیشود.
روشی کاملا سریع ، راحت و ارزان است.
به دلیل بی ضرر بودن از قابلیت تکراری بسیار زیادی برخوردار است.
● کاربرد ترموگرافی در مامائی
چون جفت از فعالیت بیولوژیکی زیادی برخوردار است. درجه حرارت حاصله در این محل بطور قابل ملاحظه‌ای از بافتهای اطراف بیشتر است. پس میتوان از توموگرافی برای تعیین محل جفت استفاده کرد.
● ضررهای مادون قرمز
از طرف دیگر خطرهایی نیز در استفاده از مادون قرمز وجود دارد که میتوان به سوختگی الکتریکی (در اثر اتصال بدن به مدارات الکتریکی دستگاه) سر درد ، تولید ضعیف در بیمار و آسیب به چشمها در اثر تابش مستقیم پرتو اشاره کرد.داغ کن - کلوب دات کام
لطفا نظر بدهید.() 
leannarookwood.blog.fc2.com
یکشنبه 15 مرداد 1396 18:51
Hey would you mind letting me know which hosting company you're using?
I've loaded your blog in 3 completely different web browsers
and I must say this blog loads a lot quicker then most.
Can you suggest a good hosting provider at a
honest price? Kudos, I appreciate it!
Can you lose weight by doing yoga?
یکشنبه 15 مرداد 1396 12:03
I read this post fully regarding the difference
of most recent and preceding technologies, it's remarkable article.
eunaaspacio.hatenablog.com
جمعه 13 مرداد 1396 20:34
I savor, cause I discovered exactly what I was looking for.
You've ended my 4 day long hunt! God Bless you man. Have a great day.
Bye
How much can you grow from stretching?
سه شنبه 10 مرداد 1396 07:18
Your way of explaining the whole thing in this piece of writing is actually fastidious, all be capable of without difficulty know it, Thanks
a lot.
piperrosebaugh.hatenablog.com
سه شنبه 10 مرداد 1396 01:50
When I initially commented I clicked the "Notify me when new comments are added" checkbox and now each time a comment is added I get three e-mails
with the same comment. Is there any way you can remove
me from that service? Thanks a lot!
Danuta
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 09:48
Excellent blog right here! Also your website rather
a lot up fast! What host are you the use of?
Can I get your affiliate link on your host? I desire
my site loaded up as quickly as yours lol
BHW
پنجشنبه 24 فروردین 1396 09:41
Hi! This is my first visit to your blog! We are a team of volunteers and starting a new initiative in a community in the same niche.

Your blog provided us valuable information to work on. You have done a marvellous job!
BHW
شنبه 19 فروردین 1396 14:43
Wow, that's what I was seeking for, what a data!

present here at this website, thanks admin of this website.
حسین
چهارشنبه 15 آبان 1392 17:50
سلام . ممنون که برام نظر گذاشته بودی . وبلاگ علمی و پر محتوایی داری . مایلم با هم کمی در مورد وبلاگت گفتگو کنیم . منتظرم
shahab
شنبه 6 مهر 1392 23:17
ممنون از مطالب بسیار پربار و علمی شما
سما
یکشنبه 31 شهریور 1392 20:12
سلام لطف کردی به وبلاگم تشریف آوردی...همه مطالبتون عالی هستن ...موفق باشی همیششششه و در همه مراحل زندگی
hanisky
شنبه 30 شهریور 1392 00:15
سلام دوست عزیزم. مرسی اومدی نضر دادی. واقعا خسته نباشی وب قشنگ وپرمحتوایی داری.......
باز به من سربزن منتضرتم
rojin
جمعه 29 شهریور 1392 21:22
خدا جون....؟؟!
اگه صلاح میدونی ؛
این در حکمتت رو یکم ببند...
اون در رحمتتو باز کن...
متشکرم....!!
سلام دوستم ممنون از دعوتت و حسن نظرت
محمد قاسمی
جمعه 29 شهریور 1392 19:06
سلام دوست عزیز ولاگ خوبی داری.اگه خواستی من را به نام گالری عکس لینک کن
سهیلا
جمعه 29 شهریور 1392 13:56
ممنونم بهم سرزدی
وبت عالیه
کلی ازین مطلب لذت بردم
معصومه
جمعه 29 شهریور 1392 12:15
سلام وبلاگ شماهم جالبه ولی به دردمن نمیخوره اخه رشته من فرق میکنه
TrUst
جمعه 29 شهریور 1392 10:47
سلام
وبلاگت عالیه ... لینکت کردم
دوس داشتی ما رو لینک کن
"دریچه ای به زندگی..."
فرهنگ نامه ی خواف
جمعه 29 شهریور 1392 03:33
ممنون که به ما سر زدی لینکتون کردم دوست داشتی شمام وبمو لینک کن وبلاگ بسیار خوبی دارین ،بهتون تبریک میگم ،خسته نباشید.
پاسخ سیدمحمدامین شاهمرادی : مرسی
رهـــــ:)ــــــا
پنجشنبه 28 شهریور 1392 20:11
خودت خوندیش؟؟؟
zeinab
پنجشنبه 28 شهریور 1392 12:30
وبتون عالی بود ممنون که سرزدید
بیان
پنجشنبه 28 شهریور 1392 12:11
سلام
ممنون از حضور سبزتون
وبلاگ بسیار جالبی دارید
امیدوارم همیشه موفق باشید...
پاسخ سیدمحمدامین شاهمرادی : مرسی
مهدی غلامی
پنجشنبه 28 شهریور 1392 10:34
عزیزم عجب وبلاگ خوبی داری تحت تاثیر قرار گرفتم می خوام ازت تشکر کنم هم از نظری که دادی هم از وبلاگ خوبت به سایت www.IMAN208.BLOGFA.COM هم سری بزن و نظر بده ممنون عزیزم
الهه
پنجشنبه 28 شهریور 1392 09:49
امید وارم موفق باشی بازم به وبلاگم سر بزن
الهام
چهارشنبه 27 شهریور 1392 20:28
مرسی که بهم سر زدی
وبلاگ مفیدی داری
موفق باشی
پرنیان
چهارشنبه 27 شهریور 1392 18:40
سلام وب خیلی خوبی داری ممنون كه به وبم سر زدی لینك شدی اگه دوس داشتی منو با اسم یه دختر باحال لینك كن
بهار
چهارشنبه 27 شهریور 1392 17:16
سلام ممنون که به وب من سرزدی فعلا اصلا حالم خوب نیست برای یادگیری چیزی ولی قول میدم حالم که خوب شد بهت سربزنم
فائزه
چهارشنبه 27 شهریور 1392 16:38
موفق باشین
پاسخ سیدمحمدامین شاهمرادی : مرسی
مهــــرآمیز
چهارشنبه 27 شهریور 1392 14:21
سلام...
ممنونم از وبلاگ مفیدتون...
خیلی برایه من کارساز خواهد بود
بازم بهم سر بزنید
پاسخ سیدمحمدامین شاهمرادی : ممنون
mini girl
چهارشنبه 27 شهریور 1392 13:28
salam.matakebet mofido khuban.mersi ke beman sar zadi
پاسخ سیدمحمدامین شاهمرادی : مرسی
کیمیا
چهارشنبه 27 شهریور 1392 11:43
وبلاگ خوبی داری مطالبش هم مفید.
پاسخ سیدمحمدامین شاهمرادی : مرسی
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.


نمایش نظرات 1 تا 30
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic